DFMが遂に勝利を.. 2021 Mid-Season Invitational Day Game2 C9 vs DFM